Streptomisin ne demek, nedir ?

Streptomyces griseus adlı mantardan elde edilen, aminoglikozitler grubundan olan, birçok mikroorganizmaya tesirli olan bir antibiyotik. Streptomycin bakterilerin protein yapımını bozarak, tesirli olmaktadır. Bu işlemi yaparken, (+) katyonik gruplar, bakteri hücresinin zarındaki (–) anyonik gruplarla birleşerek bakteri zarını hasara uğratır. Streptomisin, bakterinin enerji teşekkülünü de bozar

Streptomisinin bulunmasıyla, verem tedavisinde büyük bir çığır açılmış ve verem yenilmez bir hastalık olma sıfatını kaybetmiştir. Streptomisinin bazı zararlı yan tesirlerinin tespit edilmesine rağmen, bugün dahi verem tedavisindeki önemini muhafaza etmektedir. Streptomisin, zatürre, zatülcenp, kardit gibi enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde; ayrıca bazı ameliyatlardan önce barsaklardaki bütün bakterilerin öldürülmesinde de kullanılır. Streptomisin, allerjik tezahürlere yol açtığı için toz veya merhem olarak kullanılmaz.

Streptomisinin en mühim yan tesiri 8. kafa sinirine (duyma ve denge siniri) zarar vererek sağırlığa yol açmasıdır. Yaşlılarda, böbrek yetmezliği olanlarda, bu sinire zararlı diğer ilaçlarla beraber kullanıldığında, işitme bozukluğu olanlarda, vücudundan aşırı su kaybeden şahıslarda ve uzun süreli kullanımında bu zararlı yan tesiri artar. Streptomisinle tedavide ideal dozda ve kısa süre yapılması, kulak çınlaması başlayınca ilacın derhal kesilmesi çok önemlidir. Streptomisin kullanmada en uzun süre bir ay veya biraz fazla bir zamandır.

Streptomisin sözlük anlamı nedir

1. Bir toprak küfünden elde edilen ve verem mikrobuyla şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre gibi hastalıkların basillerine karşı etkili olan bir antibiyotik.

a. tıp Verem basili, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik.
Köken: Fransızca streptomycine
(Güncel Türkçe Sözlük )

Bakterilerde protein sentezinde başlangıç kompleksinin oluşumunu önleyerek etkili olan antibiyotik.
Köken: İngilizce streptomycin
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Streptomyces griseus’dan elde edilen ve özellikle burusella, veba, idrar yolları enfeksiyonları gibi hastalıklarla mücadelede kullanılan, Gram negatif bakterilere karşı olan etkisi, diğer aminoglikozit türlerine göre daha zayıf bulunan ilk aminoglikozit türevi antibiyotik.
Köken: İngilizce streptomycin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Streptomisin ingilizce ne demek

n. streptomycin, streptomycine
Köken: Fransızca

, ,