Tanzimat ne demek, nedir ?

1. Sultan abdülmecit zamanında, 1839'da gülhane hattı hümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem.
2. Yönetimsel işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve yapılan uygulamaların tümü

Tanzimat sözlük anlamı nedir

a. (tanzi:ma:tı) esk. İdari işlerin düzeltilmesi için alınan önlemlerin ve uygulamaların tamamı.
Köken: Arapça tan©³m¥t
(Güncel Türkçe Sözlük )

öz. a. (tanzi:ma:tı) tar. Sultan Abdülmecit zamanında, 1839'da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilan edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem: Tanzimat Dönemine göre değerlendirirsek Meşrutiyette devlet adamlarının tiyatroya ilgisi pek gevşekti. -M. And.
Köken: Arapça tan©³m¥t
(Güncel Türkçe Sözlük )

bk. Tanzimat-ı hayriye.
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü1974)

1839'da Reşit Paşa'nın öncülüğünde devlet yönetiminde, toplumsal yaşayışta, düşünde Batı'ya yöneliş dönemine verilen ad.
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü1974)

,