Tellal ne demek, nedir ?

Satılacak malı ve bir haberi halka bağırarak duyuran kişi. Taraflardan hiçbirinin temsilcisi, vekili, memuru veya acentesi gibi sıfatlarla devamlı şekilde bağlı olmadan ücret karşılığında, sözleşmelerin yapılması için taraflar arasında aracılık yapmayı meslek edinen kişidir. Ticari işlerdeki tellala ticaret tellalı denir. Ticaret tellalı, Ticaret Kanununa tabidir. Ticari işler tellalının sadece ticari işlerde aracılık yapması gerekir. Esnaflar arasındaki aracı olan tellal, ticari tellal sayılmaz. Geçici olarak aracılık yapan kimse de tellal değildir. Tellalın yaptığı iş için ücret alması esastır. Tellalın ücret alabilmesi için, sözleşmeyle tellalın faaliyeti arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Sözleşme tellalın gayretiyle kurulmalıdır. Ücreti taraflar tespit eder. Bir hüküm yoksa, ücret, ticari teamüle göre ödenir

Genelde yaptığı masraflar, tellalın kendine aittir. Ancak sözleşmede bir hüküm varsa masrafları da taraflardan isteyebilir. Tellalın, aracılık etme, nümune saklama, bordra tanzimi ve yevmiye defteri tutma gibi görevleri vardır.

Tellallık sözleşmesi şu altı durumda son bulur:

1) Müvekkilin verdiği işin sona ermesi, 2) Müvekkil veya tellalın ölümü, 3) Verilen sürenin bitmesi, 4) Azil veya istifa, 5) Müvekkil veya tellalın ilgası, 6) Müvekkil veya tellalın fiili ehliyetini kaybetmesi. Tellalin aldığı ücrete tellaliye adı verilir.

Tellal sözlük anlamı nedir

1. Eskiden bir duyuruyu, bir haberi ya da satılacak bir malı vb.yi halka duyurmak için yüksek sesle bağırarak dolaşan kimse.
2. Kimi satışlarda aracılık eden kimse, çağırtmaç.
3. Satışlarda aracılık eden kimse.

a. (l ince okunur)
1. Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç: Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla tellallar çarşısına gönderdi. -Y. K. Beyatlı.
2. Satışlarda aracılık eden kimse.
Köken: Arapça dell¥l
(Güncel Türkçe Sözlük )


1. Açık artırmayı yöneten kişi.
2. bk. mezat tellalı
Köken: İngilizce auctioneer
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

Tellal ingilizce ne demek

n. town crier, crier, bellman, broker, trumpeter
Köken: Arapça

Tellal cümle içinde kullanımı

Annemin çeyizlik eşyasını hamallarla telallar çarşısına gönderdi.
- Y. K. Beyatlı

Erel Tellal
Erel Tellal, Türk akademisyen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, siyasi tarih ...

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Akademik Yapı: Dr. Erel Tellal Bölüm Başkan Yrd. : Yard. Doç .Dr. Erdem Denk Bölüm Sekreteri : Nurgül Güldü | Anabilim Dalı | Akademik Unvan ...

Abdurrahman Nureddin Paşa
Dış bağlantılar : tellal. com. tr/anasayfa/yazi. asp? yazilar_id 536&yazar_id 27 Mustafa Yeşil, Hacı Abdurrahman Nurettin Paşa, Tellal Gazetesi. ...

Dambasan, Yozgat
Köyde tellal çagırtılır bir haber buradan çagıran tellal aracılığı ile köy halkına duyurulurdu. Şimdi telefon haberciliği gelişti, toplu ...

Beyceli, Fatsa
Kültür : Tellal mutlaka Altıgat Hasan’dır. Çünkü sesi sıtma görmemiştir. Herkes ortaya yaklaşarak elindeki parayı tellalın eline sıkıştırır ...

, , , ile ilgili cümleler, bulmaca, mevlana, hamam tellak, tellak, ile cümle kurma, tellak ne demek, yörük kadınlarının bellerine taktıkları süslü kuşak, institute of, gems