Toplu görüşme ne demek, nedir ?

1. Panel

Toplu görüşme sözlük anlamı nedir

Türkiye’de kamu görevlilerine verilecek hakların belirlenmesi amacıyla yetkili kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşları ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan ve teklif metninin yürürlüğe girebilmesi için başka bir makamın onayından geçmesi koşulu bulunan görüşme.
Köken: İngilizce collective negotiation
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

İşçi ve işveren kurullarınca seçilen yetkili kişilerin karşılıklı olarak ileri sürülen koşullar üzerinde düşünce ve karar birliğine varmak ve toplu sözleşme yapabilmek amacıyla yaptıkları görüşme.
Köken: İngilizce collective conversation
(BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972)

Toplu görüşme cümle içinde kullanımı

Metin Vuranok
Müdürlüğüne tayin oldu. 23 Aralık 2005 tarihinde Genel Hukuk Toplu Görüşme ve Özlük Sorunları Sekreterliğinde MYK’da göreve başladı. 5 ...

, ,