Tümceleştirmek ne demek, nedir ?

1. Tümce durumuna getirmek