Unskilled ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "unskilled " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "vasıfsız, deneyimsiz, acemi, beceri gerektirmeyen " gibi anlamlara gelmektedir.