Ut açıcılık ne demek, nedir ?

Bk. göstermecilik, teşhircilik