Yaprak ayası ne demek, nedir ?

1. Yaprağın, yassılaşmış, az ya da çok geniş yüzeyli yeşil bölümü

Yaprak ayası cümle içinde kullanımı

Kayın
tomurcuklar sürgünlere yatık değil, onlarla açı yapacak şekilde dizilmiştir. Yaprak ayası dişli veya düzdür; nispeten kısa bir sapı, zamanla dökülen şerit halinde

Yaprak
üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır. Yaprak ayası (lamina): Fotosentezin, terleme ve solunumun gerçekleştiği kısımdır.

Ravent
kuzukulağıgiller (Polygonaceae) familyasından, Rheum cinsinden, yaprak sapı etli, yaprak ayası süslü çok yıllık otsu bitki. Türkçede Rheum ribes için kullanılan «ışgın»

Yaprak türleri
Flabellata Yelpazemsi, Yelpaze biçiminde Hastate Hastata Oksu, Ok şeklinde Yaprak ayası tabandan dışanya doğru uzamış ve loptan orta eksene hemen hemen dik bir

Kasnak meşesi
kirpiklidir. Yapraklar sürgünler üzerinde oldukça aralıklı dizilmiştir. Yaprak ayası ters yumurta veya eliptik biçimli, dip tarafı çarpıktır. Yaprakların

,