Yerbilimsel ne demek, nedir ?

1. Yerbilimle ilgili, jeolojik

Yerbilimsel ingilizce ne demek

geological

Yerbilimsel cümle içinde kullanımı

Jeokronoloji
Jeokronoloji, yerbilimsel zamandizim olarak da bilinir, yerbilimsel olayların ve oluşumların zamansal sıralamasını yapan ve kayaçların yaşını saptayan

Kumtaşı (Yerbilimsel bölümü)
yeniden arenitli çökeller oluşur. Kimi kumtaşları, yerel olarak, belli bir yerbilimsel oluşumun göstergesidir ve bu durumda adı bir katın adının eşanlamlısı

Avrasya
Amerika Güney Amerika Afrika-Avrasya Amerika Avrasya Avustralya Yerbilimsel kıtalar Gondvana • Laurasia • Pangea • Panotya • Rodinya • Kolombiya •

Güney Amerika
Amerika Güney Amerika Afrika-Avrasya Amerika Avrasya Avustralya Yerbilimsel kıtalar Gondvana • Laurasia • Pangea • Panotya • Rodinya • Kolombiya •

Kenorland
Amerika Güney Amerika Afrika-Avrasya Amerika Avrasya Avustralya Yerbilimsel kıtalar Gondvana • Laurasia • Pangea • Panotya • Rodinya • Kolombiya •

, ,