ne demek, nedir

sorularına cevap bulabileceğiniz, ayrıca sözlerin ingilizce ve sözlük anlamlarının bulunduğu sözlük ...

krezüs nedir ?

Lidya krallarından. Eski çağda Anadolu’da kurulmuş Lidya Devletinin Mermnod ailesinden gelen son kralıdır ..

gambade ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "gambade" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "at sıçraması" ..

exploiter nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "exploiter" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "işletmeci, k ..

excising ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "excising" [excise] fiil olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "verg ..

glaringly nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "glaringly" zarf olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "ışıl ışıl" g ..

colorfast ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "colorfast" [colorfast (Amer.) ] sıfat olarak kullanıldığı zaman Türk ..

ketohexose nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) ketohexose Türkçe'mizde "ketoheksoz" gibi anlamlara gelmektedir. ..

antifreezing ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) antifreezing Türkçe'mizde "donma önleyici" gibi anlamlara gelmektedir ..

aydın reis nedir ?

On altıncı yüzyıl Türk denizcilerinden. Aslen Karamanlı olup Kemal Reisin yetiştirmelerindendir. Osmanlı ..

botulin ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) botulin Türkçe'mizde "botulin" gibi anlamlara gelmektedir. ..

biassed nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "biassed" sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "önyargılı, ta ..

cellose ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) cellose Türkçe'mizde "selobiyon" gibi anlamlara gelmektedir. ..

convergency nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "convergency" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "kavuşma, y ..

Goliath ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "Goliath" Türkçe'mizde isim olarak kullanıldığı zaman "Hazreti Davut ..

iyi iş altı ayda çıkar nedir ?

Doğru dürüst yapılması istenen iş uzun zaman ister ..

gillion ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "gillion" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "milyar, bin mi ..

autoagglutinin nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) autoagglutinin Türkçe'mizde "otoaglutinin" gibi anlamlara gelmektedir ..

alavere dalavere yapmak ne demek ?

Hileli, düzenli bir iş yapmak, yalanla dolanla iş görmek ..

acupuncturist nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "acupuncturist" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "akupunkt ..

brandling ne demek ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "brandling" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "olta solucan ..

anasarca nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) anasarca Türkçe'mizde "anazarka" gibi anlamlara gelmektedir. ..

kırmızı çürük ne demek ?

Zararlı mantarların etkisi sonucu çam türü ağaçlardaki göbek odunun kırmızı kahverengi olması ..

bobsled nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "bobsled" isim olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "yarış kızağı" ..

keylus ne demek ?

Bk. kilüsKöken: Arapça ..