Acındırmak ne demek, nedir ?

1. Bir kimsenin acımasına yol açmak, merhamete getirmek

Acındırmak sözlük anlamı nedir

(-i, -e) Bir kimsenin acımasına yol açmak, merhamete getirmek: Maksadı beni kendisine acındırıp tekrar benimle barışmaktı. -O. C. Kaygılı.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(-i)
1. Açınmasını sağlamak.
2. mat. Bir cismin yüzeyini açarak bir düzlem üzerine yaymak: Konileri açındırırız ama küreyi açındıramayız.
3. sin. ve TV Alıcıda kullanılan boş film üzerindeki gizli görüntüyü görülebilir biçime sokmak amacıyla filmi kimyasal işlemden geçirmek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

bk. açmak.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

bk. geliştirmek.
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu1963)

Acındırmak ingilizce ne demek

v. arouse, excite

Acındırmak cümle içinde kullanımı

Maksadı beni kendisine acındırıp tekrar benimle barışmaktı.
- O. C. Kaygılı

Aşağı Beşpınar, Sungurlu
Erkek manda Madara: Alay konusu Mal: Büyük baş hayvan Musturlanmak :Acındırmak Nacak :Küçük balta Özemek : Özdeştirmek(yemekler için kullanılır). ...

Denemeler
Türkçe çevirinin bölümleri: Kendine Acındırmak. Alışkanlık. Hayat ve Bilim. Yamyamlar Üstüne. Birine Yarar, Ötekine Zarar. Akıl Erdiremediğimiz ...

, , ,