Acquit ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "acquit " fiil olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "suçsuz çıkarmak, beraat ettirmek,temize çıkarmak, aklamak; muaf tutmak, ayrıcalık tanımak; ödemek " gibi anlamlara gelmektedir.

Acquit sözlük anlamı nedir

To clear one's self.

To set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge; now followed by of before the charge, formerly by from; as, the jury acquitted the prisoner; we acquit a man of evil intentions.

To pay for; to atone for.

To discharge, as a claim or debt; to clear off; to pay off; to requite.

Acquitted; set free; rid of.

,