Aerocartograph ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) aerocartograph Türkçe'mizde "hava kartografi " gibi anlamlara gelmektedir.