Ah etmek cümle içinde kullanımı

Kargıma
Karış Vermek tabiri lanet okumak, beddua etmek anlamında kullanılır. Ah ve Ah Etmek de benzer anlamlara sahiptir. “Ahım Çıktı” veya “Ahım Tuttu” deyimlerinde

peki Ah etmek ne demek ?