Ah vAh etmek cümle içinde kullanımı

Yaptığım deliliğe ne zaman ah vah diyeceğimi bir kestirebilsem!
- S. Faik Abasıyanık

peki Ah vAh etmek ne demek ?