Ahar ne demek, nedir ?

Kağıdın yazı yazmaya çok elverişli olması için, üzerine sürülen madde. Ahar kelimesi, yemek yemek manasında kuvvet ifade ettiği gibi, kağıdın sağlam ve kullanışlı hale getirilmesi için bu maddenin sürülmesi sebebiyle de aynı isim kullanılmıştır. Bu işe de kağıdı aharlamak, aharlanan kağıda da aharlı kağıt denilmiştir

Ahar; nişasta, şap ve yumurta akı maddelerinden yapılır. Elde edilen bu sulu madde kağıt üzerine sürülür veya kağıt bu maddeye batırılır. Böylece kağıt parlak görünür. Kaba, pürüzlü ve kalemin

yürümesine müsait olmayan kağıtlar, aharlanmak suretiyle yazı yazmaya son derece müsait hale getirilir. Eskiden bilhassa hat san’atında kullanılan kağıtlar aharlanırdı. Kağıdın aharlanmasında şu faideler elde edilir:

1. Kağıt cilalanmış olur.

2. Aharlanan kağıt üzerine mürekkeble yazılan yazıyı birkaç defa silip yeniden yazmak mümkün olur ve aharlı olduğu için kağıt yıpranmaz.

3. Aharlı kağıt üzerinde kalemin kayması gayet kolay olur.

4. Mürekkep de kolay ve kıvamında akar, kağıda tam siner.

5. Aharlı kağıt üzerine yazı kolay yazılır ve yazının keskinliğini sağlamak kolay olur.

6. Aharlı bir kağıt üzerine yazılan yazı hiç bozulmadan ve solmadan asırlarca muhafaza edilebilir. Aharın pek çok çeşiti olup, bunlardan en basitinin yapılış şekli; pirinç unu ve nişasta suda ezilip kaynatılır. Elde edilen sıvı, bir sünger ile yazı kağıdı üzerine sürülür. Sonra yumurta akı şapla karıştırılarak bu da kağıdın üstüne sürülür. Kurutularak parlak bir kağıt elde edilir.

Diğer yapılış usullerinden bazıları da şöyledir: Beyaz şap, havanda dövülür ve su içinde eritilerek ateşte iyice kaynatılır. Elde edilen sıvı, bir kab içine dökülerek sıcak iken içine aharlanacak kağıt batırılıp çıkarılır ve bir yere serilerek gölgede kurutulur. Sonra bir miktar su kaynatılır ve ayrıca bir çanak içinde bir avuç miktarı nişasta ezilerek suya dökülür ve devamlı karıştırılarak nişasta kokusu kalmayıncaya kadar kaynatılır. Sonra bir teneke kab içine boşaltılıp, önceden şaplanıp kurutulmuş kağıtlar bu suya batırılır ve gölgede kurutulur. Bundan sonra da mühre vurularak yani cilalı bir taş veya madeni kağıt üzerine sürerek parlatılır. Bu ahar ne kadar beklerse o kadar iyi olur. Hatta bir kaç sene duran aharlı kağıtlar yazı yazmaya daha müsait olurlar.

Daha çeşitli yapılış usulleri olan aharın yapılış usullerinin hepsinde esas madde nişasta, yumurta akı ve tutkaldır. Kalemin aharlı kağıt üzerinde kaymasına kalemgir denir. Kağıtları buna elverişli yapmak için aharladıktan sonra üstüne başka sıvılar da sürülür. Bu sıvılara tıla denir. Kağıdın güzel kokması için misk veya gül suyu gibi güzel kokular katılır. Böylece kağıt çok nefis kokar. Aharlı kağıtlara gül kırmızısı, gül pembesi, kanarya sarısı, filizi ve açık mavi renkler de verilirdi.

Hat sanatında yazının çeşitine göre kağıda sürülen aharın cinsi değişirdi. Kur’an-ı kerim yazmak için hazırlanan kağıtların her iki tarafı da aharın en incesi ile aharlanırdı. Levha, meşk ve buna benzer yazılar için kullanılan ve sadece tek tarafına yazı yazılacak olan kağıtların aharları bir kaç kat olmak üzere kalın sürülürdü. Bu kağıtlar üzerinde tashih gerekince kağıt bozulmadan yapılabilirdi. Talik yazı için kullanılacak kağıtlara sürülen ahar tabakası çok kalın olurdu. Talik yazı için ahar yapanlar kendilerine mahsus soğuk damga yapmışlardı ve hazırladıkları hususi kağıtları bu damga ile damgalarlardı.

Ahar sözlük anlamı nedir

1. Hattatların kağıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir bileşim.

a. (a:har) esk. Hattatların kâğıt cilalamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Hayvanların su içtiği taş veya ağaç yalak, çeşme yalağı.
2. Hayvanların barındığı yer, ahır, tavla.
3. Hayvan yemliği.
4. İçi oyuk ağaç dibek.
5. Demirci ocağı yanındaki oyma yalak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Çay, dere, akarsu.
2. Su arkı, ince kanal, akak.
3. Pınar.
4. Çeşme.
5. Çeşme oluğu.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Bir çeşit kâğıt ve bez cilâsı.
2. Tutkal yerine kullanılmak üzere pişirilen şekersiz nişasta peltesi.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Gurbet, dışarı yer: Ali ahardan gelmedi.
2. Yabancı, yerli olmıyan: Bu akşam bizim evde ahar köylüler var.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Obur, gereğinden çok yiyen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Gelir.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Garip, yabancı
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Eski çalışma (meşk) kâğıtları üzerine sürülen, nişasta ve yumurtadan yapılmış bir karışım. (Ahar, kâğıt üzerinde oluşturduğu parlak yüzey nedeniyle, yazıların ıslak süngerle silinmesi ve kâğıdın yeniden kullanılması olanağını sağlar.)
(BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü1974)

Eskiden kullanılan kâğıt cilâsı.
(Tarama Sözlüğü1963)

başka, başkası.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)

Ahar ingilizce ne demek

[Ahar] n. somebody else
Köken: Farsça

, , yapımı, a satış ne demek, ne demek, lı kağıt nedir, lı kağıt fiyatları, kağıt mühreleme nasıl yapılır, lı kağıt satışı, aherli kağıt yapımı, kerry, stop, exposed, suzanne gibbons, ottawa, lost and found, asics, rainham