Alındı kağıdı ne demek, nedir ?

1. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, ilmühaber