Amerikyum ne demek, nedir ?

Aktinitler serisinden radyoaktif bir element. Am kimyasal sembolüyle gösterilir. Atom numarası 95 olup periyodik tablonun III-B grubunda bulunur. Tabiatta tabii halde rastlanmaz. İlk defa 1944'te T.Seaborg ve arkadaşları tarafından nükleer bir reaktörde, plutonyum-239'dan amerikyum-241 izotopu halinde elde edildi. Bilinen bir çok izotopundan en uzun yarı ömürlü olanı Am-243 olup yarı ömrü 7950 yıldır. Am-246'nın yarı ömrü ise 25 dakikadır. En önemli izotopu Am-241'dir

Elementin elde edilmesinde önce Pu-241 saflaştırılır. Birkaç ay bekletilen Pu-241 bozunarak Am-241'e dönüşür. Daha sonra Am-241 plutonyumdan muhtelif saflaştırma prosesleri ile izole edilir. Saf amerikyum bileşiği ilk defa 1945'te B.B. Cunningham tarafından elde edilmiştir.

Amerikyum sulu çözeltilerinde +3,+4,+5 ve +6 değerliklerini alır. Asitli sulu çözeltilerde Am+3 pembe;

Am+4 (çok kararsız) açık pembe, AmO2+ sarı, AmO2+2 açık kahverengidir.

Amerikyum gümüş beyazlığında bir metaldir. Normal havada çok yavaş kararır. Erime noktası 995°C, özgül ağırlığı 13,67'dir.

Elektron düzeni (Rn) 5f77s2 ile gösterilir.

Amerikyum-241 izotopu sanayide akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede, uçak yakıtı göstergelerinde, uzaklık ölçüm cihazlarında kullanılmıştır. Burada Am-241'in gamma ışımasından faydalanılır. Amerikyum ayrıca izotop güç kaynaklarında kullanılan kuriyum-242'nin üretimi için

başlangıç materyeli olarak kullanılır.

Amerikyum sözlük anlamı nedir

a. (ameri'kyum) kim. Atom numarası 95, yapay olarak elde edilen aktinitlerden bir element (simgesi Am).
Lat.
(Güncel Türkçe Sözlük )

Simgesi Am ,atom numarası 95, yoğunluğu 11,9 g/mL, yumuşamaya başlama noktası 850 °C ve tam e.n. 1200 °C , k.n. 2600 °C ve +3’den +6’ya kadar değişen değerliğe sahip olan , 1944 sonu 1945 başı G. Siborg ve arkadaşları tarafından plutonyumu nötronlarla ışınlayarak, 239Pu (n, gama) 240Pu (n, gama) 241Pu → 241Am tepkimesi ile sentezlenen, gümüşî beyaz renkli, yumuşak bir metal. En dayanıklı +3 değerlikli bileşikleridir. Hidrojen gazı ile etkileşerek AmH3 oluşturur. AmO, Am2O3, AmO2, AmF3, AmCl3, AmBr3 formüllü bileşikleri elde edilmiştir. İyon yarıçapları, Am3+ 0,99Å, Am4+ 0,89Åkimyasal bir element.. Kütle numarası 237-246 olan izotopları mevcuttur. alfa-aktif 240Am; izotopu en uzun ömürlüdür (T1/2=7600 yıl). Amerikyumun tartılabilir diğer izotopları, 241Am (alfa-bozunma, T1/2=458 yıl), 242Am (ß-bozunma, T1/2=100 yıl)..
Köken: İngilizce americium
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Atom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan, yapay olarak nükleer yöntemle elde edilen ve radyoaktifliğini 500 yıl koruyan element (Am).
Köken: İngilizce americium
(BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü )

(kimya)
Lat. Americium
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

,