Aml ne demek, nedir ?

AML, löseminin türlerinden biri olan Akut Myeloblastik Lösemi' nin kısaltılmış halidir. AML, Akut Lösemi' nin türlerinden biridir.

AML nasıl gelişir?

Akut myeloid lösemide, normal olgunlaşma süreci bozulur, blast adı verilen genç hücreler olgunlaşamaz, kemik iliği ile kanda birikmeye başlarlar. Nötrofil, monosit gibi olgun hücreler meydana gelemediğinden mikroplara karşı vücut savunmasız kalır. Myeloblastların anormal çoğalması sonucu eritrosit ve trombositlerin kemik iliğinde yapımı bozulur. Buna bağlı olarak anemi ve trombosit sayısında azalma meydana gelir.

AML hangi şikayetlere neden olur?

Hastaların çoğunda daha önce belirgin bir sağlık sorunu yok iken haftalar hatta günler  içinde artan rahatsızlık hissi vardır. Anemiye bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma, fiziksel aktivite sırasında nefes darlığı oluşur. Trombosit sayısı sıklıkla düşük olduğundan vücutta morluklar, toplu iğne başı büyüklüğünde yaygın kırmızı döküntüler, diş eti, burun kanaması  meydana gelir. Ateş, cilt, solunum yolu ve boğaz enfeksiyonları sıklıkla rastlanır bazen diş etlerinde şişlik görülür.

AML tanısı nasıl konur?

Kan sayımında anemi ve trombosit sayısında düşüklük sıktır. Lökosit sayısı artmış azalmış veya normal olabilir. Periferik yaymada  blastların  görülmesi tanıyı kuvvetlendirir. Kemik iliği biyopsisinde blast sayısının %20’ nin üzerinde olması akut lösemi tanısı koydurur (Şekil-9). Löseminin tipi (AML-ALL) ve AML nin  alt grup tayini, akım sitometrisi yardımıyla ve özel boyalarla boyanan kemik iliği biyopsisinin mikroskopik incelenmesi sonucu yapılır. Hastadan alınan ilik örneği kromozom incelemesine gönderilir. Genç ve kardeşi olan hastalarda muhtemel ilik nakli için doku uygunluk testleri (HLA) yapılmalıdır.

AML'nin nedeni nedir?

Kesin bir nedeni bilinmemekle beraber muhtemel nedenleri şunlardır:

1. Yüksek doz radyasyona maruz kalma; Özellikle 2.dünya savaşında Japonya’ya atom bombası atıldıktan sonra bu bölgede yaşayanlarda lösemi görülme oranı artmıştır.

2. Bazı kimyasal maddeler; Özellikle benzen gibi kimyasal maddelere maruz kalanlarda ve  sigara kullananlarda lösemi sıklığı artar.

3. Bazı  hastalıklar; Down sendromu, Fanconi anemisi gibi kalıtsal hastalıklar ile myelodisplastik sendrom gibi edinsel hastalıklarda  lösemi sıklığı artar.

4. Bazı kemoteropati ilaçları; Lenfoma, yumurtalık kanseri, meme kanseri gibi hastaların tedavisinde kullanılan bazı kemoteropati ilaçları lösemi görülme sıklığını artırır.

Aml cümle içinde kullanımı

Dis/Connected
Oyuncular Holliday Grainger , Cloudia Swann, Aml Ameen , Bradley James , Laura Aikman , Katrina Rafferty ve Lucy Evans 'dır. ...

Lösemi
KML hastaları tipik olarak 3-5 yıl boyunca normaldirler daha sonra AML benzeri bir tablo meydana gelir. Şu an için lösemiden korunmanın ...

Lizbon bölgesi
matching the NUTS II the Lisbon, Region Greater Lisbon (AML) - composed only NUTSIII Greater Lisbon and Setúbal Peninsula - the area of ...

M8 Greyhound
Fransızlar tarafından yapılan geliştirmede araca Panhard AML 90 model taret takıldı. CRR Brasileiro: Bu model 1968 yılında Brezilya Ordu ...

EE-9 Cascavel
Fransız Panhard AML 'den alınan H 90 tareti ile birlikte 90 mm DEFA D 921 topla donatılmıştır. Cascavel III: Engese tarete monteli 90 mm ...

,