Antrparantez cümle içinde kullanımı

Antrparantez, pek az hoşlandıklarım muharrirler, ediplerdir.
- F. R. Atay

Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
antrparantez | ayraç içinde, ayrıca, sırası gelmişken | entre parenthèses | anyon | eksin | anion | apandisit | körbağırsak yangısı | ...

peki Antrparantez ne demek ?