Apprehensive ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) "apprehensive " sıfat olarak kullanıldığı zaman Türkçe'mizde "endişeli, korkulu, kaygılı " gibi anlamlara gelmektedir.

Apprehensive sözlük anlamı nedir

Sensible; feeling; perceptive.

Anticipative of something unfavorable' fearful of what may be coming; in dread of possible harm; in expectation of evil.

Relating to the faculty of apprehension.

Knowing; conscious; cognizant.

Capable of apprehending, or quick to do so; apt; discerning.

,