Aşama sırası ne demek, nedir ?

1. Önem ve değer bakımından giderek yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi.
2. Yetkenin en geniş ölçüde en üst aşamalarda olarak değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal örgütleniş biçimi, hiyerarşi

Aşama sırası sözlük anlamı nedir

a.
1. Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi.
2. Otoritenin en geniş ölçüde en üst mertebede olmak üzere değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal teşkilatlanış biçimi, hiyerarşi.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Önem ve değer bakımından giderek yükselen basamaklar dizisi.
2. Zihinsel, bedensel ya da toplumsal bakımdan aşamalı biçimde oluşan herhangi bir örgütlenme durumu.
Köken: İngilizce hierarchy
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)

Yetkenin, en geniş ölçüde en üst aşamalarda olmak üzere, değişik önem sıraları arasında katı ve kesin bir biçimde dağıldığı toplumsal örgütleniş biçimi.
Köken: İngilizce hierarchy
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)

Aşama sırası ingilizce ne demek

hierarchy hiyerar?i

Aşama sırası cümle içinde kullanımı

Saldırganlık
Saldırganlık, hayvanların kendilerini ve yaşadıkları alanı korumak, topluluk içinde belirli bir aşama sırası kurmak için benimsedikleri ...

, , ,