Asıklık ne demek, nedir ?

1. Yüzünün asık olma durumu, sertlik

Asıklık ingilizce ne demek

[aşıklık] n. being in love, amorousness, minstrelsy

Asıklık cümle içinde kullanımı

Âşık Halk Edebiyatı
Âşık Halk Edebiyatı, âşıkların ortaya koyduğu eserlerin oluşturduğu halk edebiyatı içinde yer alan bir kol. Halk diliyle ve hece vezniyle ...

Âşıklık geleneği
Âşıklık geleneği nde sazlı, sazsız, doğaçlama , yazarak ya da birkaç özelliği birden taşıyıp geleneğe bağlı şiir söyleyenlere âşık , bu ...

Davut Sulari
Bütün ömrünü âşıklık geleneğine sadık kalarak sürdürdü. 17 yaşından başlayarak, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden oldu. ...

Aşık Daimi
Her iki dedesinin de saz şairi olmasının etkisiyle küçük yaşta bağlama çalmayı ve aşıklık geleneğini öğrenmiştir. Ancak ilk ustası Aşık ...

Şeref Taşlıova
Kuzeydoğu Anadolu aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden olan Aşık Şenlik in oğlu Aşık Kasım a çıraklık yaparak kendini geliştirdi ve ...

, ,