Ateş ne demek, nedir ?

Yüksek sıcaklık ve alev veren hızlı yanma olayı. Ateşin meydana gelebilmesi için yanabilen bir maddenin tutuşma sıcaklığında oksijen ile temas etmesi gerekir. Yakıt ve oksijen devamlı mevcut ve temas halinde ise sürekli yanma olur. Bir ateşin söndürülmesi, yanmaya sebep olan unsurlardan yakıt ve oksijenin yok edilmesi, sıcaklığın düşürülmesi ile mümkündür. Herhangi bir maddenin yanabilirliği kimyasal bileşime ve fiziksel duruma bağlıdır. Eger oksijen kaynağı hava ise, herhangi bir yanıcı gazın molekülleri hava içine girer ve havadaki oksijen moleküllerine temas eder. Tutuşma sıcaklığına erişince de bu gaz yanar

Bir yanıcı sıvı ilk önce buharlaştırılmalı ve tutuşma sıcaklığındaki bu buhar oksijen ile karıştırılmalı ki, yanma olabilsin. Katıların yanması için ise sıvılaştırılmalı veya buharlaştırılmalı veya hiç olmazsa geniş bir yanma yüzeyi meydana getirmek için küçük taneciklere ayrılmalıdır. Fakat katı, gözenekli ise öğütme zaruri değildir. Bütün katılar, mümkün olan en küçük taneciklere ayrılırsa, oksijen ile temas eden toplam katı yüzeyi çok olacağından şiddetli yanar.

Çok şiddetli ateşler, yanabilen tozların (zerreciklerin) hava ile karışımından elde edilir. Mesela kömür ve metal tozlarının yanması gibi. Mağnezyum tozları gerekli oranda hava ile karıştırılıp tutuşma sıcaklığına getirilirse, göz kamaştırıcı parlak bir alevle yanar.

Maddeler tutuşma sıcaklığının altında oksitlenir. Fakat maddelerin yanabilmesi için tutuşma sıcaklığına yükseltilmesi gerekir. Bu sıcaklığın üzerinde oksidasyon ısısı yeteri kadar hızlı yayılmaz ve yanmamış yakıtta oksidasyonun olduğu bölgeye yakın alanı yanma sıcaklığına yükseltir. Çok ince parçalara ayrılmış maddeler hariç olmak üzere, katıların yanma sıcaklığı sıvılarınkinden daha yüksektir. Genellikle sıvılar kaynama noktasının düşüklüğü nispetinde parlayıcıdırlar.

Ateş, etrafındaki havayı ısıtır ve onun genişleyerek yükselmesini sağlar. Bunun sonucu olarak da uzaklardan buraya soğuk hava akımı başlar. Bu meydana gelen akım sebepiyle devamlı ve yeni oksijen te’min edilmektedir. Böylece ateşin yanması sürekli olur. Hatta ateş, büyük şehir veya orman yangını halindeyse, bu hava akımı önemli hızda rüzgar bile meydana getirir.

Ateş sözlük anlamı nedir

a.
1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od, nâr: Bu eller, vücuda getireceği tesirle duman ve ateş içinde, bütün bir memleketin son feryadını uyandırarak soğuyup donabilirdi. -H. S. Tanrıöver.
2. Tutuşmuş olan cisim.
3. Isıtmak, pişirmek için kullanılan yer veya araç: Yemeği ateşten indirdim.
4. Patlayıcı silahların atılması: Top ateşi geceye kadar sürdü.
5. Hastalığın etkisiyle ortaya çıkan vücut ısısı: Ateşi kırktan aşağıya düşmezdi. -S. F. Abasıyanık.
6. mec. Öfke, hırs, hınç: Fırlayıp ayağa kalkmış, bir duvara yaslanarak ateş fışkıran gözlerle onu seyre başlamıştı. -T. Buğra.
7. mec. Coşkunluk: Nejat Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu. -H. E. Adıvar.
8. mec. Tehlike, felaket: Kendinizi ateşe atıyorsunuz.
9. mec. Büyük üzüntü, acı: İçimin ateşi hiç küllenmedi. Seneler geçtikçe daha alevleniyor. Evlat acısı bu. -H. R. Gürpınar.
Far. ¥teş
(Güncel Türkçe Sözlük )

ask. ateş etmek için verilen komut.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(< Far. âteş) ateş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

< Far. âteş: ateş || ataş || atiş
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Odun, kömür, yağ gibi ördeklerin yanması ile ısı ve ışığın birlikte belirmesi.
Köken: İngilizce fire
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)

Yanma olayının yol açtığı parlak alev, ve akkor haline gelmiş yanıcı maddenin toplu adı.
Köken: İngilizce fire
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi nâr
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Humma.
Köken: İngilizce fever
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Cinsiyet: Erkek
1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.
2. Coşkunluk.
Far.
(Kişi Adları Sözlüğü )

, ve su izle, ve su 2, ve su buz, ve su 1, ve su tek kişilik, ve su görevimiz tehlike, ve su 4, ve su 3, ve su 8, ve su 4, su ve filmi, ve su 1, ve su buz, ve su 2, ve su tek kişilik, ve su 6