Autoagglutinin ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) autoagglutinin Türkçe'mizde "otoaglutinin " gibi anlamlara gelmektedir.