Autoanalysis ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) autoanalysis Türkçe'mizde "otoanaliz " gibi anlamlara gelmektedir.