Avrupalılaşmak ne demek, nedir ?

1. Avrupalıların düşünce, davranış ve yaşamlarını benimsemek

Avrupalılaşmak sözlük anlamı nedir

(nsz) Avrupalıların düşünce, davranış ve yaşantılarını benimsemek.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Avrupalılaşmak ingilizce ne demek

v. Europeanize

Avrupalılaşmak cümle içinde kullanımı

Öteki Renkler
Avrupalılaşmak ve Kıyafetimiz: Gide, Tanpınar ve Atatürk. Akdenizli Olabilmek İçin Bir Rehber. Yahudilerle Birlikte İstanbul'da Büyümek ...

Kesme işareti
Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, ...

, , ,