Ayağa düşmek ne demek, nedir ?

İşe ilgisiz ve yetkisiz kimseler karışmak

Ayağa düşmek sözlük anlamı nedir

Orospu olmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Âciz olmak.
2. bk. ayağa çıkmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Güçsüz, yetersiz kalmak.
2. Utanç verici duruma düşmek.
3. Birine gereksinim duymak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


1. Acı içinde kalmak, kuvvetten düşmek.
2. Olduğu yere yıkılmak.
3. İtibardan düşmek, kıymetini kaybetmek.
(Tarama Sözlüğü1963)

,