Ayağının tozu ile cümle içinde kullanımı

Haleb'den İstanbul'a döndüğü gün ayağının tozu ile devrin padişahını görmeğe gitmişti.
- Y. Kadri Karaosmanoğlu

Ahırlıkuyu, Haymana
Tümen de, topçularını mevzilendirir mevzilendirmez, ayağının tozu ile taarruza kalkmış ve 15. Tümenle birlikte Yunan birliklerinin son ...

peki Ayağının tozu ile ne demek ?


ayağa kaldırmak cümle içinde kullanımı

İşçi Muhalefeti
I. Dünya Savaşı nda çökmüş olan Doğu Cephesini yeniden ayağa kaldırmak isteyen İtilaf Devletleri nin müdahaleleri ile karşı karşıya kalır. ...

Eğitim
education/educazione olarak adlandırılan eğitim, semantik açıdan Latince educare fiilinden gelir; inşa etmek, ayağa kaldırmak, dikmek manasındadır. ...

Promagistra
En bilinen örneklerden birisi, II. Dünya savaşı 'nın ardından Japonya 'da reformları gerçekleştirmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ...

Likya
Roma, Likya Birliği’ni yeniden ayağa kaldırmak için, bu felaketten arda kalanlara, destek verir. M.S. 42 -43 yıllarında imparator ...

Hekimoğlu İsmail
"İdealist, Müslümanları ayağa kaldırmak için yazılmış bir kitaptır." diye anlattığı "Müslüman ve Para" isimli kitabı üzerine Turgut Özal ...

ayağa kalkmak cümle içinde kullanımı

Bütün kahve halkı ayağa kalkıyor.
- B. Rahmi Eyuboğlu
Ayağa kalkarak, istifa etmeyeceğim, dedi.
- M. Şevket Esendal

İntifada
İntifada (okunuşu: intifadah), sözlük anlamı silkinmek, ayağa kalkmak, baş kaldırmak demektir. Genelde Filistinliler 'in İsrail işgaline ...

Mihanikos
Müziğin yavaş parçasında ilk olan dansçı ayağa kalkmak ve dans etmek için mücadele verir. Baston kullanarak ayağa kalkmaya çalışr. ...

Sevr Antlaşması
günümüzde hâlâ tartışılmaktadır. Nutuk 'ta bu toplantıda Vahdettin'le ilgili “Sevr Muahedesi'ni bizzat ayağa kalkmak suretiyle kabul etmiştir.” ...

Pusat(dizi)
Ne kadar yumruk yerse yesin, ayağa kalkmak ve yaşamaya devam etmek zorundadır. Oyuncular : Haluk Piyes : Ali Pusat. Yasemin Balık : Hediye ...

Otomobilin tarihi
Avrupa, tekrar ayağa kalkmak için Amerikan modelini uygulamaya başlar. O dönemin en başarılı sanayicilerinden André Citroën Amerikan ...

ayağı alışmak cümle içinde kullanımı

Ayağı buraya alışmasın, sonra yabancı misafirler varken de gelir, beni rezil eder.
- Peyami Safa

Türkçede deyim
gibi, zıt anlamlı deyimler de vardır. Örnek: göz koymak ←→ göz dikmek ayağı alışmak ←→ ayağını kesmek Deyimler, atasözleri gibi kalıplaşmış sözlerdir.

ayağı uğurlu cümle içinde kullanımı

Sındıran, Şenkaya
Gelinin ayağı uğurlu gelsin diye gelin tabak kırar. Düğün gün boyu devam eder. Davul zurna eşliğinde evler dolaşılır, nişanlı ve bekar ...

Yol İyesi
Özellikleri: Colay, ayağı uğurlu demektir. Yolçu sözcüğünün peygamber anlamı da bulunur. Yula sözcüğü de aynı kökten gelir ve meşale, pınar ...

ayağına çabuk cümle içinde kullanımı

Türkçede deyim
Ekli ya da eksiz ad + önad (ya da ortaç ) yapısında olanlar: Örümcek kafalı • Ayağına çabuk • Anadan doğma • Arada bir • Kafadan sakat • ...

ayağına düşmek cümle içinde kullanımı

Obanın bütün kadınları, delikanlıları ayağına düştü.
- Y. Kemal

ayağına gelmek cümle içinde kullanımı

Kısmet ayağına geldi

ayağına kapanmak cümle içinde kullanımı

Sandılar ki ihtiyar bahçıvan, paçaları sıvayacak, yeğenine Rabia'yı almak için paşanın ayaklarına kapanacak.
- H. Edip Adıvar

ayağını çekmek cümle içinde kullanımı

Hikikomori
引き篭り) Japon kökenli bir çeşit hastalık. Japonca'da sözcük anlamı Elini ayağını çekmek olan bu sözcük, yaşamdan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki

ayağını denk almak cümle içinde kullanımı

Ayağını denk al yavrum, ateşle oyun olmaz diye öğüt verdi.
- Haldun Taner