Ayağının tozu ile ne demek, nedir ?

Yoldan gelir gelmez, henüz dinlenmeden

Ayağının tozu ile sözlük anlamı nedir

yoldan gelir gelmez, henüz dinlenmeden: Halep'ten İstanbul'a döndüğü gün ayağının tozu ile devrin padişahını görmeye gitmişti. -Y. K. Karaosmanoğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Ayağının tozu ile cümle içinde kullanımı

Haleb'den İstanbul'a döndüğü gün ayağının tozu ile devrin padişahını görmeğe gitmişti.
- Y. Kadri Karaosmanoğlu

Ahırlıkuyu, Haymana
Tümen de, topçularını mevzilendirir mevzilendirmez, ayağının tozu ile taarruza kalkmış ve 15. Tümenle birlikte Yunan birliklerinin son ...

, ,