Aydınlanma çağı ne demek, nedir ?

1. Avrupa'da rönesans'tan sonra gelen bilimin, usun egemen olduğu çağ

Aydınlanma çağı sözlük anlamı nedir


Köken: İngilizceage of enlightenment Köken: Fransızcaage des Lumières
(Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu )

XVIII. yüzyıl Avrupasında düşünüş ve inançların tüm baskılardan kurtularak usun kılavuzluğunda bağımsızlığa kavuştuğu dönem.
Köken: İngilizce Enlightenment (age of)
(BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974)

,