Aydınlanma ne demek, nedir ?

1. Aydınlanmak eylemi.
2. Bir yüzeyin, karşısına konan eşit ışık kaynaklarının sayısıyla orantılı olarak aydınlık görünmesi

Aydınlanma sözlük anlamı nedir

a.
1. Aydınlanmak işi veya durumu: Bakmakla yetinmenin gerçek ilerlemeye yani içteki aydınlanmaya engel teşkil ettiğini bir kavrayabilsek! -İ. Özel.
2. mec. Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinme, tenevvür.
3. fiz. Bir yüzeyin, karşısına konulan eşit ışık kaynaklarının sayısı ile orantılı olarak aydınlık görünmesi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Aydınlığın süresiyle çarpımı.
Köken: İngilizce quantity of illumination, light exposure
(BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü 1973)


1. İnsanın geleneksel görüşler, yetkeler, bağlılıklar, tasarım ve önyargılardan kendini usuyle kurtarıp yalnızca usuna dayanarak yaşamı kavramaya ve düzenlemeye çalışması. // Aydınlanma inanmak değil bilmek ister; sorup soruşturmadan, körükörüne bir şeyi doğru saymaz. Kant aydınlanmayı "İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan çıkması" diye tanımlar.
2. XVII. yüzyıldan beri Batı düşüncesinde ağır basan, kilisenin doğaüstü gerçeklik anlayışı ile savaşarak insan ve dünya konusunda usun özerkliğini temel alan akım.
Köken: İngilizce enlightment
(BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975)

Bir cismin birim yüzeyine düşen ışık akısı.
Köken: İngilizce illumination, illuminance
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)

(fizik)
Köken: Osmanlı Türkçesi tenevvür
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

(coğrafya)
Köken: Osmanlı Türkçesi tenevvür, tenvir
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Sinema/TV.
1. Görüntüsü saptanacak konunun üzerine bir ya da daha çok kaynaktan ışık gelmesinden doğan durum.
2. Birim yüzeye bir saniyede düşen ışık niceliği; SI birimi lükstür.
Köken: İngilizce illumination
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)


1. sinema: Filmi çekilecek nesne ya da duyankat üzerine, bir ya da daha çok kaynaktan ışık gelmesi olayı.
2. gökbilim, fizik: a. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının, bir yüzey üzerine düşmesi. b. Bir yüzeyin, karşısına konulan eşit ışık kaynaklarının sayısıyla orantılı olarak ışık alması.
Köken: İngilizce illumination
(BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü 1980)

Aydınlanma ingilizce ne demek

lightening

, ,