Aydınlanmacı cümle içinde kullanımı

Aydınlanma Çağı
Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesi nin 18. yüzyıl da doğup benimsenmeye başladığı dönemdir. ...

Aydınlanmacı mutlakiyet
Aydınlanmacı mutlakiyetçilik (veya Aydınlanma cı despotizm ), hükümdarlarının Aydınlanmadan etkilendiği mutlâkî krallık yönetimi. ...

Kuvvetler ayrılığı
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmacı düşünür Baron de Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetim ini ...

Jean-Jacques Rousseau
Jean – Jacques Rousseau’nun yapıtlarındaki karmaşıklık onun; doğal hukuk kuramcısı, doğal hakları yadsıyan biri, aydınlanmacı, aydınlanma ...

Selahattin Hilav
Aydınlanmacı felsefe 'nin ve Marksizm 'in Türkiye'de kuramsal olarak anlaşılmasında önemli katkıları oldu. Yabancılaşma kavramı başta ...

peki Aydınlanmacı ne demek ?


aydın cümle içinde kullanımı

Aydın bir oda.

aydınger cümle içinde kullanımı

Aydınger kağıdı
Aydınger kağıdı; parlak yüzeyli, yarı saydam, her çeşit yağdan arı, açık grimat renkte olan kâğıt çeşididir. Özellikleri ve üretimi ...

Teknik resim
Daha önceleri çeşitli takımların (cıvata , somun ve sembol şablonları,aydınger kağıdı ,iletki(minkale),gönye ler,kurşun kalem ler, silgi ...

Kitap yayıncısı
Dizgi servisinde genellikle Mac veya PC bilgisayar ağı, yazıcı lar, aydınger bulunmaktadır. Kitabın metin ve grafik tasarımında genel ...

Kitap terimleri
taslak (manuscript)- Yayına hazırlanan kopya, aydınger baskısı. künye (copyright page)- Birinci saayfadan sonra gelen sayfadaki künye ...

Akıllı sınıflar
Aydınger kağıdı üzerindeki resim ve yazıları, ayna ve optik merceklerle duvara ya da perdeye yansıtan cihazdır. Sunum perdeleri ...

aydınlanmak cümle içinde kullanımı

Personelin yeteri kadar aydınlandığına kani olduktan sonra iki ciddi alarm denemesi yaptı.
- H. Taner

Dōgen
Yani, zazen, gelecekte bir zaman aydınlanmak için yapılan bir pratik/ibadet değil, aydınlanmanın ta kendisidir Dogen'e göre. ...

Tura (mitoloji)
Yalabımak fiili, parıldamak, aydınlanmak demektir. Çalap: Tanrı, yaratıcı anlamlarına gelir. Moğolca kökenli bir sözcüktür. Sahip olma, güç, ...

Arhat
Mahayana’da aydınlanmak için on Bodhisattva adımını geçmek gerekmektedir. Her adım ruh un yavaş yavaş yükseldiğini göstermektedir. ...

İglo
Aydınlanmak için yararlanılan lambanın ısısı ve içeridekilerin bedenlerinden yayılan ısı, içerisinin sıcacık olması için yeterlidir. ...

aydınlar ocağı cümle içinde kullanımı

Kocaeli Aydınlar Ocağı
Kocaeli Aydınlar Ocağı Derneği , 1985 yılında Kocaeli (il)'de kuruldu. Derneğin amacı "Milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle Türk ...

Ayhan Songar
Görevleri arasında New York Bilimler Akademisi üyeliği de bulunan Songar, Aydınlar Ocağı, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türk Edebiyatı ...

Türk-İslam sentezi
Sentez, Aydınlar Ocağı çevresinde ortaya çıktı İdeolojinin önemli bir savı, Türk lük ve İslamiyet arasında esasta bir uyum olduğudur. ...

İsmail Dayı
Aydınlar Kulübü birkaç yıl sonra kulüp faaliyetlerini sona erdirdi ancak 1970 yılında Aydınlar Ocağı olarak yeniden daha büyük bir çatı ...

Sadık Badak
Antalya Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, Aydınlar Ocağı, Antalya Diyalog Grubu ve Antalya Sigorta Acenteleri Derneğinin Kurucu ...

aydınlatıcı cümle içinde kullanımı

Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır.
- Anayasa

Aydınlatıcı Grigor
Aydınlatıcı Grigor ya da Krikor Lusavoriç (Ermenice : Գրիգոր Լուսաւորիչ ; Yunanca : Γρηγόριος Φωστήρ), Hıristiyanlığın Ermeniler arasında ...

Gregorios
Aydınlatıcı Gregorios , Hıristiyanlık'ta bir azîz. Gregorios Grivas, ya da daha çok bilinen ismiyle Georgios Grivas .

Neon
Bu nedenle, neon gazı, argon , kripton ve ksenon gibi öbür soygazlarla beraber, reklam amacına yönelik aydınlatıcı tüplerinin ...

Yansı bulutsusu
Bu yüzden yansıma bulutsuları tarafından gösterilen titreşim tayfı , aydınlatıcı yıldızlarınkine benzerdir. Saçılan mikroskopik ...

Siniçiro Tomonaga
Kuantum elektrodinamiği konusundaki aydınlatıcı çalışmaları ve geliştirmeleri nedeniyle 1965 yılında Richard Feynman ve Julian Schwinger ...

aydınlatılma cümle içinde kullanımı

Domaniç Yolcusu
sırasında işlenen vahşi bir cinayetin soruşturulması ve sonrasında ki aydınlatılma sürecini konu edinmektedir. Türkan Pasiner Reşit Gürzap Servet Cengiz

aydınlatma cümle içinde kullanımı

Aydınlatma gücü
Aydınlatma gücü kullanıldığı bilim dalına göre farklı anlamlar taşımaktadır. Renkli görüntüler ve ışıkölçüm: aydınlatma. aydınlatma gücü bazen ...

Aynasal aydınlatma
Aynasal aydınlatma veya specular aydınlatma, yüzeye parlak bir görünüm sağlamak için kullanılan bir aydınlatma modelidir. Yüzeylerde ...

Yaygın aydınlatma
Yaygın aydınlatma veya diffuse aydınlatma, Phong aydınlatma modeli ndeki en gerçekçi kısımdır. Ancak yine de sadece yaygın bileşen ...

Güneşsel aydınlatma gücü
Güneşsel aydınlatma gücü L_\bigodot , gökbilim de kullanılan bir aydınlatma gücü birimidir. Yıldız lardan yayımlanan ışıközü biçimindeki ...

Pelsan Aydınlatma
Pelsan Aydınlatma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi veya kısaca Pelsan Aydınlatma merkezi Türkiye , İstanbul ’ da bulunan ve 62 farklı ...

aydınlatmak cümle içinde kullanımı

Işık yüzüne tam tepeden düşüyor ve onu iyice aydınlatıyordu.
- T. Buğra

Robert Huber
Üniversitede kaldı ve araştırmalarında organik bileşiklerin yapısını aydınlatmak için kristalografi yöntemini kullandı. 1971 yılında, proteinlerin kristalografisi

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı
ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurumdur. Mustafa Kemal Atatürk'ün

Balıkesir Hutbesi
yirmiyi aşkın sorunun cevaplarını vermiştir. Hutbelerin amacının halkı aydınlatmak ve uyarmak olduğunu söylemiş, hutbelerin tamamen Türkçe ve zamanın gereklerine

Müze
toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuş

Far (otomotiv)
Far, gece sürüş esnasında yolu aydınlatmak veya karşıdan gelen sürücüyü uyarmak amacıyla otomobillerde kullanılan aydınlatma sistemine ait aydınlatma

aydınlık cümle içinde kullanımı

Bir elektrik görmediğimizden titrek fener aydınlığına doyamazdık.
- F. R. Atay