Aydınlanmacı ne demek, nedir ?

1. Toplumda usun ve bilimin egemen olmasını benimseyen kişi

Aydınlanmacı cümle içinde kullanımı

Aydınlanma Çağı
Aydınlanma Çağı olarak adlandırılan tarihsel dönem, Aydınlanma felsefesi nin 18. yüzyıl da doğup benimsenmeye başladığı dönemdir. ...

Aydınlanmacı mutlakiyet
Aydınlanmacı mutlakiyetçilik (veya Aydınlanma cı despotizm ), hükümdarlarının Aydınlanmadan etkilendiği mutlâkî krallık yönetimi. ...

Kuvvetler ayrılığı
Kuvvetler ayrılığı, Fransız aydınlanmacı düşünür Baron de Montesquieu tarafından ortaya atılmış olan, demokratik devlet yönetim ini ...

Jean-Jacques Rousseau
Jean – Jacques Rousseau’nun yapıtlarındaki karmaşıklık onun; doğal hukuk kuramcısı, doğal hakları yadsıyan biri, aydınlanmacı, aydınlanma ...

Selahattin Hilav
Aydınlanmacı felsefe 'nin ve Marksizm 'in Türkiye'de kuramsal olarak anlaşılmasında önemli katkıları oldu. Yabancılaşma kavramı başta ...

,