Aydınlanmak ne demek, nedir ?

1. Aydınlık olmak; bir konu üzerinde açık seçik fikir edinmek.
2. Bir konuyla ilgili açık seçik bilgi edinmek; mutlu olmak, sevinmek, rahatlamak.
3. Eğitim ve çaba sonucu aydın düşünüşlü olmak

Aydınlanmak sözlük anlamı nedir

(nsz)
1. Aydınlık olmak: Sorgu odasından çıktığımda karanlık holün gün ışığıyla aydınlanmış olduğunu görüyorum. -A. Ümit.
2. mec. Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek: Vatandaşın bunu bilmesi, aydınlanıp belli bir konuda bir senteze varabilmesi açısından yarar sağlayabilir. -A. Ağaoğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(astronomi)
Köken: Fransızca éclairsir (s'-)
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Nurlanmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Aydınlanmak ingilizce ne demek

v. brighten, lighten, illuminate, become clear, clear up, dawn, clarify, light up

Aydınlanmak cümle içinde kullanımı

Personelin yeteri kadar aydınlandığına kani olduktan sonra iki ciddi alarm denemesi yaptı.
- H. Taner

Dōgen
Yani, zazen, gelecekte bir zaman aydınlanmak için yapılan bir pratik/ibadet değil, aydınlanmanın ta kendisidir Dogen'e göre. ...

Tura (mitoloji)
Yalabımak fiili, parıldamak, aydınlanmak demektir. Çalap: Tanrı, yaratıcı anlamlarına gelir. Moğolca kökenli bir sözcüktür. Sahip olma, güç, ...

Arhat
Mahayana’da aydınlanmak için on Bodhisattva adımını geçmek gerekmektedir. Her adım ruh un yavaş yavaş yükseldiğini göstermektedir. ...

İglo
Aydınlanmak için yararlanılan lambanın ısısı ve içeridekilerin bedenlerinden yayılan ısı, içerisinin sıcacık olması için yeterlidir. ...

, , ,