Ayırmak cümle içinde kullanımı

Karıyı kocasından ayırmak.

Uydu
Uydu, bir gezegen in ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay uydu lardan ayırmak amacıyla doğal uydu ...

Kanada doları
Yalnızca $ işaretiyle veya diğer dolar para birimlerinden ayırmak için C$ ile gösterilmektedir. Bir Kanada doları, 100 sent ten ...

Dosya uzantısı
Dosya uzantısı, kullanılan dosyaları birbirinden ayırmak ve hangi program la çalışacağını veya hangi işletim sistemi ile çalıştığını ...

Hidrosiklon
Hidrosiklon katı partikülleri yoğunluk farklarından yararlanarak sınıflandırmak veya bir sıvıdan ayırmak amacıyla kullanılan bir aygıttır. ...

Edebiyat türleri
Edebiyat türleri ni önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım , ikincisi nesir dir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak ...

peki Ayırmak ne demek ?


ayıran cümle içinde kullanımı

Ekvator
Ekvator, kuzey ve güney yarımküre leri birbirinden ayıran hayalî dairesel hattır. Kuzey ve Güney kutup noktalarına eşit uzaklıkta olan ...

Lehmann süreksizliği
Yer bilimlerinde süreksizlikler bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlar olarak tanımlanabilir. katmanları birbirinden ayıran sınırlar olduğu ...

Okyanus
Okyanus, kıta ları birbirinden ayıran wikt:engin | engin , açık deniz lerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) kaplarlar ve bu ...

Plasenta
Plasenta, anne ve cenin e ait iki dolaşım sistemi ni birbirinden ayıran bir organdır. Bir sperm tarafından döllenen yumurta hücresi (zigot ...

Mekân
Mekân veya Yer, çeşitli yaklaşımlarca farklı ele alınmakla beraber geniş bir çerçeve ile 'insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde ...

ayırıcı cümle içinde kullanımı

Renk ayırıcı aygıt.

Ayırıcı tanı
Ayırıcı tanı, hasta bir kişide görülen semptom lara neden olan hastalık ları tanımlayabilmek için kullanılan sistematik bir tanı yöntemidir ...

EOKA-B
Temmuz 1974 tarihinde Makarios tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 'nde yapılan konuşmalarda kullanılan ayırıcı tanımlamadır. ...

Kırılma (fizik)
Sabit bir yol izleyerek ayırıcı bir yüzeye çarpan ışık, ortamların kırıcılık indislerine göre kırılır. Örneğin, hava ortamında yol alan ...

Sınır açısı
Sınır açısı; ortam değiştiren bir ışığın , ortamları ayırıcı yüzeyden geçmesi olayına denir. Sınır açısı olayı yalnızca çok yoğun ortamdan ...

Septik artrit
Ayırıcı tanısının yapılmasında sinovyal sıvı aspirasyonu yapılması önemlidir. Normalde sinovyal sıvıda 1000-3000/mm3 lökosit vardır ; septik ...

ayırım cümle içinde kullanımı

Liman (anlam ayrımı) (Liman (anlam ayırım) sayfasından yönlendirme)
Liman, gemi, tekne vs. gibi deniz araçlarının park yeri, Liman, doğal oluşum. Liman, Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı bir köydür. Liman Lokantası Otto

Babil (anlam ayrımı) (Babil (anlam ayırım) sayfasından yönlendirme)
Babil, Mezopotamya'da kurulmuş eski bir uygarlık. Babil ya da bazı Batı dillerindeki karşılığı olan Babylon sözcüğü ile şunlardan birisi kast edilmiş olabilir:

Sufi metafiziği
zihin dışında, ontolojik bir ayırım olarak algılamışlardır. Vahdet-i vücud taraftarı sufiler ise bu ayırımın zihni bir ayırım olduğu, esasında varlığa bu

Lütfi Filiz
kendisine inansın, inanmasın tüm yaratıklarda mevcut olduğu ve kulları arasında ayırım yapmadığı, onlara bir zarar vermeyecekse, dileklerini kabul ettiği hususu

Vergi
"dolaysız" ve "dolaylı" olarak iki büyük sınıfa ayrılması yaygındır. Bu ayırım iktisadi gücü temsil eden gelir ve serveti yakalamada "mutavassıt" bir olaya

ayırım yapmak cümle içinde kullanımı

Ateizm demografisi
Bunun yanında ateizm, din karşıtı inançlar ve teizm karşıtı inançlar arasında kesin bir ayırım yapmak mümkün değil. Üstelik pek çok ateist ...

Tekrarlama sınaması
içinde takip eden zaman serisi verilerinde rastgele değişme ile sistematik değişme arasında hemen ayırım yapmak için pratikte kullanılabilir. ...

And geyiği
Böylelikle ayırım yapmak, bölgesellik vasıtasıyla garanti edilir. Tabiki Güney And geyiğinin biraz daha açık renk alt kısmı ve koyu renk ...

Konfüçyüsçülük
Dıştan dinsel tören, insanlar arasında ayırım yapmak içindir; uygulanmasıyla kimin o toplumda genç, kimin yaşlı, kimin misâfir, kimin ev ...

ayırım yaratmak cümle içinde kullanımı

Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri dil, din ve mezhep ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamazlar.
- Anayasa

ayırma cümle içinde kullanımı

Yapılabilecek şeylerle yapılamayacakları daha ilk anda ayırmasını biliyordu.
- T. Buğra

ayırmaç cümle içinde kullanımı

Türk diline geçmiş yabancı sözcükler
Logo : ayırmaç. Lojistik: donanım. Lojistik komutanlık : donanım komutanlığı. Lojistik planlama şubesi: donanim planlama şubesi. Lokal : yerel, ...

Sembol
YÖNLENDİRME Sembol ne demek.

ayırt cümle içinde kullanımı

Kaptan (futbol)
takım kaptanı olarak seçilir. Takım kaptanı saha içinde diğer oyunculardan ayırt edilebilmek için koluna pazu bandı takar. Takım kaptanına oyun kuralları

Ethernet kartı
verişini sağlamakta kullanılır. Ağda bulunan bu sistemleri birbirinden ayırt etmek için kendilerine özgü olan Mac adreslerini kullanırlar. Ethernet

Kitap
Kütüphanecilik 'te, dergi, bülten ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırt etmek için monograf olarak da adlandırılır. Kitap sözcüğü Arapça bir sözcüktür

Piyade
TSK'da piyade sınıfı yakalarındaki yeşil zemin üzerine çapraz tüfekten ayırt edilebilir. Piyadenin temel silahı piyade tüfeğidir. Piyadenin muharebede

Korku
bir belirli türde duygusal durum veya anlık bir dış tehdit oluşmadan meydana geldiği takdirde, anksiyete olarak ayırt edilmelidir. ^ Burnham,H.(1932)

ayırt edilmek cümle içinde kullanımı

İşrakilik
sebeple Sühreverdilik tarikatının kurucusu diğer Sühreverdi'den ayırt edilmek için adının arkasına Maktül ibaresi konulan Şihabüddin ...

Hermes Trismegistus
Diğer Hermes’lerden ayırt edilmek üzere, bu bilge çoğu zaman Hermes Trismegistus adıyla yazılır. Mısırlılar ise, aynı zamanda hem kral, ...

Ahmet Mahmut Ünlü
Çocukluk yaşlarında cübbe giymesinden dolayı, adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. ...

Makedonya Cumhuriyeti
Müslüman Makedonlar, Hristiyanlardan ayırt edilmek için kendilerine Torbeş demektedirler Ülkede 1200 kilise , 400 cami bulunur. Üsküp ' ...

ayırt etmek cümle içinde kullanımı

Ethernet kartı
verişini sağlamakta kullanılır. Ağda bulunan bu sistemleri birbirinden ayırt etmek için kendilerine özgü olan Mac adreslerini kullanırlar. Ethernet

Kitap
Kütüphanecilik 'te, dergi, bülten ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırt etmek için monograf olarak da adlandırılır. Kitap sözcüğü Arapça bir sözcüktür

Ters eğik çizgi
Bilgisayar yazılımlarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır: C:\Dos>MD \Oyun TDK(Türk Dil Kurumu)Web Sitesine Girmek İçin

Messier 24
Delta sagittarii'nin kuzeyinde bulunan Büyük Yay Yıldız Bulutu'ndan ayırt etmek için Küçük Yay Yıldız Bulutu olarak da belirtilmiştir. Yıldızlar, kümeler

Boz tilki
yanında Kuzey Amerika'nın üçüncü önemli tilki türüdür. Ada boz tilkisinden ayırt etmek için kimi zaman kara boz tilkisi olarak da adlandırılır. Boz tilkilerin

ingilizce, ayırt etmek ingilizce, vakit ingilizce, tahsis ne demek, saklamak ne demek, separate, zaman ingilizce, reserve, ingilizce, sapla samanı, vakit ingilizce, zaman ingilizce, ayırt etmek ingilizce