Ayırmak ne demek, nedir ?

1. Bölmek; bir yeri bir engelle bölmek.
2. Bir şeyi herhangi bir nedenle bir tarafa koymak, saklamak; birbirinden uzaklaştırmak.
3. Bir bütünden bir parçayı koparmak; nitelik değişikliğini anlamak

Ayırmak sözlük anlamı nedir

(-i, -e)
1. Bölmek: Elmayı dörde ayırmak.
2. (-e, -den) Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak: Çocuklara pastadan biraz ayırdım.
3. Bir yeri bir engelle bölmek.
4. (-den) Birbirinden uzaklaştırmak.
5. (-i) Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek.
6. (-den, -e) Seçmek: Günün fıkralarından bu kitaba ayırdıklarım pek azdır. -F. R. Atay.
7. (-i, -den) İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak: Karıyı kocasından ayırmak.
8. (-i, -den) Farklı davranmak, fark gözetmek: Çocuklarımın hepsini aynı derecede severim, onları hiç birbirinden ayırır mıyım?
9. Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek: Odayı çocuklara ayırmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)

< ET adırmak: ayırmak || ayirmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


Köken: İngilizce allocate
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce detach
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce disassemble
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce separate
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )


Köken: İngilizce reserve
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Ayırmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ayırmak ingilizce ne demek

v. separate, set apart, assort, isolate, sort, split; sever, allocate, allot, allow, appropriate, choose, classify, comb, contradistinguish, cut off, cut out, demarcate, detach, devote, disband, discard, disembody, disjoin, disrupt, dissever

Ayırmak cümle içinde kullanımı

Karıyı kocasından ayırmak.

Uydu
Uydu, bir gezegen in ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay uydu lardan ayırmak amacıyla doğal uydu ...

Kanada doları
Yalnızca $ işaretiyle veya diğer dolar para birimlerinden ayırmak için C$ ile gösterilmektedir. Bir Kanada doları, 100 sent ten ...

Dosya uzantısı
Dosya uzantısı, kullanılan dosyaları birbirinden ayırmak ve hangi program la çalışacağını veya hangi işletim sistemi ile çalıştığını ...

Hidrosiklon
Hidrosiklon katı partikülleri yoğunluk farklarından yararlanarak sınıflandırmak veya bir sıvıdan ayırmak amacıyla kullanılan bir aygıttır. ...

Edebiyat türleri
Edebiyat türleri ni önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım , ikincisi nesir dir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak ...

, , , ingilizce, ayırt etmek ingilizce, vakit ingilizce, tahsis ne demek, saklamak ne demek, separate, zaman ingilizce, reserve, ingilizce, sapla samanı, vakit ingilizce, zaman ingilizce, ayırt etmek ingilizce