Ayrımsama ne demek, nedir ?

Ayrımsamak işi veya durumu

Ayrımsama sözlük anlamı nedir

a. Ayrımsamak durumu.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir ozanın, etkiyi güçlendirmek amacıyla yalnız bir varlığa seslenmesi. İki yoldan yapılır:
1. Seslenilemez bir varlığa seslenme: Ör. / Ne teshir etti gülzarı ne vurdu ateşe harı / Yine durmaz okursun ruz u şeb evradın ey bülbül (Bahari) 2-Kendi benliği yerine koyduğu bir nesneye ve böylece kendi kendine seslenme. Örn. / Ey Nedim ey bülbül-i şeyda niçin hamuşsun / Sende evvel çok nevalar güftügular var idi. (Nedim)
Köken: Osmanlı Türkçesi tecrit
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)

,