Bağı ne demek, nedir ?

1. Doğaüstü varlıkların yardımıyla sorun çözüldüğüne inanılan sanat, sihir

Bağı sözlük anlamı nedir

a. Büyü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Hayvanların ayağının altında, zorlamadan ileri gelen şiş, ur
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bağı cümle içinde kullanımı

Hidrojen bağı
Hidrojen bağı, bir molekül de oksijen, azot veya flor gibi elektronegatif bir atoma bağlı hidrojenin kısmi artı yükle yüklenmesi sonucu, ...

İlliyet bağı
İlliyet bağı ya da nedensellik bağı, hukuki sonuç ile sonucu ortaya çıkaran olguların arasındaki bağı belirten bir hukuk terimidir. ...

Fosfodiester bağı
Fosfodiester bağı, DNA ve RNA 'daki fosfat ların, şekerlerle yaptığı bağa verilen addır. Bu bağ, doğadaki en güçlü kovalent bağ lardan ...

Göbek bağı
Göbek bağı, memeli lerde embriyo yu etene ye bağlayan doku ya verilen isim dir. kan göbek bağı toplardamar ından geçerek embriyoya geri döner. ...

Peptit bağı
Bir polipeptidin omurga komformasyonu her bir aa’in Cα-N bağı ve Cα-C bağı etrafındaki rotasyon açıları veya burulma açılarıyla belirlenir ...

, ,