Bastırmak ne demek, nedir ?

1. Basmak eylemini yaptırmak; bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek.
2. Zararlı bir olayı önlemek; gidermek.
3. Üstünlüğünü göstermek; (yanıt için) hemen yetiştirmek

Bastırmak sözlük anlamı nedir

(-i)
1. Basma işini yaptırmak: Çok güçlüydü, bastırdı, omuzlarını yatağa yapıştırdı âdeta. -T. Dursun K.
2. Zararlı bir olayı önlemek: Yangını bastırmak.
3. Durdurmak: İsyanı bastırmak.
4. Üstünlüğünü göstermek: Şişman, kısa boylu bir yüzbaşı usulsüzlükte, şarlatanlıkta, inatta hepimizi bastırıyor. -Ö. Seyfettin.
5. Bir kumaşın kenarını kıvırıp dikmek.
6. Gidermek: Heyecanını bir türlü bastıramıyor. -N. Araz.
7. Hemen söylemek: Cevabı bastırdı.
8. (nsz) Ansızın birinin yanına gitmek: Ama bir evi tek başına çeviren, o evin düzeninden sorumlu kadınlar ansızın bastıran konuktan her zaman tedirgin olurlar. -O. Rifat.
9. (nsz) Birdenbire gerçekleşmek ve pek çok etki göstermek: Kış bastırdığında bu sıcağa rahmet okursunuz. -A. Kulin.
10. (-e) Baskı yapmak, üzerine iyice düşmek: Köyün ihtiyarları da Feyziye'nin babasına bastırmışlar, onları bağışlatmışlar. -E. Bener. 1
1. hlk. Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Yemeği pişirilebilecek hale getirmek, hazırlayıp ateşe koymak.
2. Patlıcan, kabak gibi sebzeleri etle veya kıyma ile tavaya döşeyip pişirmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kümes hayvanlarını kuluçkaya yatırmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Dişi hayvanı erkekle çiftleştirmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kapının bastırağını indirip kapatmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kaynak suyunu taş ve toprakla örterek ark içinde götürmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kuru bir tarlayı rutubetlenmesi için baştan başa sulamak: Bahçe tarlasını bastırdıktan sonra içine yazlık ekeceğim.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sökülen veya eskiyen yamayı dikmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bir şeyin üzerini kapatmak, örtmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ocağa yemek koymak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kız ya da kadınla güç kullanarak cinsel ilişkide bulunmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Bastırmak, gafil avlamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Ateşi yavaş yanacak şekilde korlatmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Mağlubettirmek, alt ettirmek.
(Tarama Sözlüğü1963)

Bastırmak ingilizce ne demek

v. press down on, depress, push down, compress, weigh down, weigh, allay, alleviate, appease, assuage, bear against, beat down, bottle up, burke, choke, crucify, drown, extinguish, flow, gulp, gulp down, hold down, keep down, keep in, keep under

Bastırmak cümle içinde kullanımı

İsyanı bastırmak. Yangını bastırmak.

Hareket Ordusu
Hareket Ordusu ittihatçıların, 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması 'nı bastırmak için, Selanik 'ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve ...

Gaius Claudius Glaber
Köle isyanı olarak bilinen antik romada ortaya çıkan spartaküs isyanını bastırmak üzere görevlendirilmiş komutandır, daha önceden ...

Caralluma
Caralluma, Fimbriata bitkisinden elde edilir ve Hint köylüleri tarafından kıtlık zamanlarında açlıklarını bastırmak için yıllardır ...

Mikro-ifadeler
Mikro ifadeler (ya da Mikro mimikler) insanların, yaşadıkları bir hissi veya düşünceyi bastırmak veya gizlemek isterken yaptıkları ani ve ...

Crixus
Spartaküs'ün komutasında Roma senatosu nun isyanı bastırmak için yolladığı kuvvetlerle savaşırken Kelt Gladyatörlerden oluşan birliği ile ...

, , , ne demek, başlama, yabancılaştırmak, tekdüze, bastırma savunma mekanizması, hatalı, eş anlamlısı, hatalı kelimesinin karşıtı, ne demek, başlama, yabancılaştırmak, eş anlamlısı, hatalı, bastırma savunma mekanizması, hatalı kelimesinin karşıtı