Başyazı ne demek, nedir ?

1. Gazete ve dergilerde ilk sütuna ya da birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale

Başyazı sözlük anlamı nedir

a. (ba'şyazı) Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale: Demokrasi ve adalet konusunda, hem nalına hem mıhına, bir başyazı düşünmüştü. -A. İlhan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir gazete ve derginin sorumlu kişisinin ya da iyesinin gazete ve derginin eğilimine uygun olarak, imzası ile yazdığı, çoğu zaman sol köşede bulunan yazı.
Köken: Osmanlı Türkçesi başmakale
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)

Başyazı ingilizce ne demek

n. editorial

Başyazı cümle içinde kullanımı

Başyazar
Başyazı formatı genellikle gazetenin birinci sayfasında yayınlanır ve diğer yazılardan farklıdır. Günün en önemli olayı üzerinde ciddi ...

John Hay
Çeşitli Cumhuriyetçi yönetimler döneminde de Avrupa 'da birçok diplomatik görevde bulundu. New York Tribune 'de beş yıl süreyle başyazı ...

Caleb Afendopolo
bir bilimadamıdır. Samuel HaRamati 'nin kardeşi, Judah Bali ve Karay cemaatinin haham ı ve Elijah Başyazı 'nın kayınbiraderi ve havarisiydi. ...

Arayış dergisi
Derginin içinde de Başyazı sayfası, Ecevit'e Teşekkür başlıklı bir çerçeveyle doldurulmuştu. Yazı işlerinden yapılan açıklamada Ecevit'in ...

El País
com/articulo/opinion/Caudillo/Guevara/elpepuopi/20071010elpepiopi_2/Tes 10 Ekim 2007 tarihli başyazı , 17 Temmuz 2010 tarihinde ...

, , ,