Bayındur ne demek, nedir ?

Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri

Bayındur cümle içinde kullanımı

Damga (işaret)
Yaparlu, Bigdeli, Ḳarḳın. Sol Kol; Gök Ḫan, Ṯaḳ Ḫan, Dingiz Ḫan Payındur (Bayındur), Becene (Biçene), Salur, İgdür, Bügdüz, Çavundur, Cibini (Çepni), Alayundlu

Tevârih-i Âl-i Selçuk
Yaparlu, Bigdeli, Ḳarḳın. Șol Ḳol: Gök Ḫan, Ṯaḳ Ḫan, Dingiz Ḫan Payındur (Bayındur), Becene (Biçene), Salur, İgdür, Bügdüz, Çavundur, Cibini (Çepni), Alayundlu

Salur, Gerede
ailesinden Behram Şah'ın ordusunda gördüğümüz gibi", birtakım vekayide "Kayı, Bayındur, Bayat" boylarıyla beraber Anadolu Selçukileri tarihinde pek mühim bir

,