Beğenirlik ne demek, nedir ?

Beğenme durumu, beğenilir olma durumu

Beğenirlik cümle içinde kullanımı

Bunun sebebini kendi güç beğenilirliğinde bulmakta ve herkese de bu kanaati telkin etmektedir.
- Haldun Taner

,