Belirtili tamlama ne demek, nedir ?

1. Tamlayanı, -in (-nin) takısı, tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan ve belirli bir kavram taşıyan tamlama

Belirtili tamlama sözlük anlamı nedir

a. db. Tamlayanı -in (-nin) takısı, tamlananı üçüncü kişi iyelik eki alan ve belirli bir kavram taşıyan tamlama: Doğan'ın kalemi, çiçeğin kokusu gibi.
(Güncel Türkçe Sözlük)

(Derleme. birinci nevi izafet, belirtili isim tamlaması, belirtili isim takımı) Tamlayanı -in (-nin) takısı, tamlananı
3. kişi iyelik eki alan ve belirli bir kavram taşıyan tamlama: Ali'nin evi, Ahmet'in gelmesi, evin kapısı, hanın duvarı, onun evi, bizim evimiz vb. bk. tamlayan durumu.
Köken: İngilizce genitival construction
(BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü 1972)

Belirtili tamlama ingilizce ne demek

possessive construction

, ,