Benzoik asit ne demek, nedir ?

Aromatik organik asitler sınıfının ilk üyesi

Formülü C 6 H 5 COOH olup, beyaz bir katıdır. Erime noktası 122°C, kaynama noktası 249°C’dir.

100°C’de sublime olabilir. Soğuk suda az, sıcak suda ise rahat çözünür. Eter ve alkolde çözünür. Asetik asitten daha iyi iyonlaşır.

Benzoik asit, benzoin zamkından imbikleme (destilasyon) ile elde edildi (1560). Benzoin zamkında ağırlık olarak % 10 ila 20 kadar benzoik asit bulunur. 1832 yılına kadar bileşimi bilinmiyordu. Elde edilişi: Ticari olarak benzotriklorür’ün su ile reaksiyonundan:

C 6 H 5 CCl 3 +2H 2 O › C 6 H 5 COOH + 3 HCl

ve toluen’in oksitlenmesinden elde edilir:

C 6 H 5 CH 3 + 3/2O 2 › C 6 H 5 COOH + H 2 O

(Katalizör olarak kobalt naftanat kullanılır.) Benzo nitrilin asidik ve bazik ortamda su ile reaksiyonundan (hidrolizinden) elde edilir:

C 6 H 5 CN + 2H 2 O › C 6 H 5 COOH+NH 3

Kullanılışı: Benzoik asit en çok sodyum benzoat ve sentetik plastiklerin elde edilmesinde, pamuklu boyamada ve tütünleri ilaçlamada kullanılır. Analitik kimyada standart referans olarak da kullanılır. Asidik yiyeceklerde gelişen bakterileri öldürdüğü için konservecilikte geniş çapta kullanılır. Benzoik asit suda çok az çözündüğünden, iyi çözünen sodyum benzoat tuzu halinde kullanılır. Benzoik asit ve tuzları çoğunlukla tatsız ve nispeten zehirsizdir. Mideye indikten sonra vücutta bulunan amino asit

(H 2 N- CH 2 -COOH) ile birleşerek hippurik asit (C 6 H 5 -CO-NH-CH 2 COOH) haline geçer ve idrarla dışarı

atılır. Omurgalı hayvanların pek çoğunda zehirin temizlenmesi böyledir. Benzoik asit, yüksek dozda bile deri için mahsurlu değildir. Whitefield merhemi şeklinde mantar hastalıklarında kullanılır. Bu merhem, aspirinin temel maddesi olan salisilik asit de ihtiva eder.

Benzoik asit sözlük anlamı nedir

Formülü C6H6COOH, mol kütlesi 122,1 g, e.n. 121 °C, k.n. 250 °C olan , beyaz kristaller halinde bulunan, anilin türü boyar maddelerin yapımında ve gıda maddelerinin korunmasında kullanılan su, alkol ve eterde çözünen bir madde.
Köken: İngilizce benzoic acid
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi hâmız-ı câvî
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)


1. Bağırsaklarda kokuşma ürünü.
2. Organizmada trozin ve fenilalanin metabolizması bozukluklarında oluşan bir asit.
3. Meyve, sebze (özellikle erik, armut) ve yeşil otlarda düşük miktarda bulunan bir asit.
4. Benzenden elde edilen, beyaz, kristal yapıda, gıdaları ve ilaçları, bakteri ve mantarlara karşı koruyucu madde olarak kullanılan aromatik asit.
Köken: İngilizce benzoic acid
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

Benzoik asit cümle içinde kullanımı

Asit
Aspirin®'de bulunur. Askorbik asit : C vitamini : turunçgillerde bulunur. Benzoik asit : hazır meyve sularında bulunur. Bütirik asit : tereyağında bulunur.

Güneş yanığı
kremleri mutlak koruyucu olarak bilinmemelidir. Bunların içinde % 5 amino benzoik asit ihtiva edenleri en faydalı olanlardır. () Güneş yanığının tedavisinde

Kristalleştirme
görülmezse çözücüyü uçurup, derişimi artırmak gerekir. Çözeltiye bir miktar benzoik asit katılır ve kristallenme görülür. Kristallenme tamamlandıktan sonra çözücüyü

Toluen
Dezenfektanlarda Folluren indikatörü olarak Okside edildiğinde benzaldehit ve benzoik asit gibi çok önemli ara bieşiklere dönüşür Önemli bir karbon kaynağıdır Biyokimyada

Karboksilik asit
taşırlar Pirüvik asit Asetoasetik asit Aromatik karboksilik asitler Benzoik asit– C6H5COOH. Sodyum benzoat, benzoik asidin sodyum tuzu, gıda koruyucusu

, ,