Benzoin ne demek, nedir ?

Bir antiseptik olarak geniş ölçüde kullanılan aromatik bir

bileşik. C 6 H 5 CHOHCOC 6 H 5 formülünden olup, erime noktası 279°C’dir. Sıcak alkolde çözünür. Bileşik kristal yapıda ve renksizdir. Benzoin, benzaldehidin (C 6 H 5 CHO) bir katalizörle (potosyum siyanürün

alkoldeki çözeltisi gibi) muamelesiyle elde edilir

Benzoin sözlük anlamı nedir

Hindistan ve Siyam’da yetişen Styrax benzoin adlı ağacın kabuklarının çizilmesiyle elde edilen balzam nitelikli bir reçine. Antiseptik ve ekspektoran özelliktedir.
Köken: İngilizce benzoin
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )

,