Beyhude yere ne demek, nedir ?

1. Boş yere, boşu boşuna, gereği yokken

Beyhude yere sözlük anlamı nedir

zf. Boşuna: Ormanları beyhude yere kesilmekten, tahripten kurtaracağım. -S. F. Abasıyanık.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Beyhude yere cümle içinde kullanımı

Nuri Demirağ
Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa'dan ve Amerika'nın son sistem ...

Ali Galip olayı
çevrenin saf kürtlerini posta hırsızını kovalama yalanı ile toplayarak beyhude yere asker tarafından yok edilmelerine ve padişaha ve millete ...

, ,