Bilmemezlik ne demek, nedir ?

1. Bilmezlik

Bilmemezlik cümle içinde kullanımı

Satılay
Diğer Çor ruhları gibi, o da insanlara ruh hastalıkları ve kendini bilmemezlik getirir. (Sat) kökünden türemiştir. Satmak fiili ile aynı kökene sahiptir

,