Birice cümle içinde kullanımı

Birice sevdiğim sensin / Beş vakit övdüğüm sensin.
- F. Halıcı

peki Birice ne demek ?


biricik cümle içinde kullanımı

Ben, biricik kızımı dışarı vermem, dedi.
- M. Ş. Esendal
Biricik sevdiğim şey musiki.
- Sait Faik Abasıyanık