Blepharism ne demek, nedir ?

Yabancı bir kelime olan (ingilizce) blepharism Türkçe'mizde "blefarizm " gibi anlamlara gelmektedir.